Geležinkelio stočių ir stotelių pritaikomumas individualiųjų poreikių turintiems žmonėms

Atliktos kiekvienos stoties ir stotelės infrastruktūros pritaikymo individualiųjų poreikių turintiems keleiviams vertinimo duomenų suvestinė (2020-02-12 duomenys).

Kas toliau?

  • nustatytos priemonės trūkumams pašalinti;
  • nustatytas trūkumų pašalinimo priemonių techninis pagrįstumas;
  • nustatytas lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai trūkumų pašalinimo priemonėms įgyvendinti;
  • nustatyti trūkumų pašalinimo priemonių prioritetai;
  • įgyvendintos techniškai ir ekonomiškai pagrįstos trūkumų šalinimo priemonės.
2020 vasario 7d.
Stočių lentelė neįgaliesiems
Stočių ir peronų pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judrumo asmenims