Traukinių pritaikomumas individualiųjų poreikių turintiems žmonėms

Atlikto keleivinių riedmenų atitikties vertinimo duomenų suvestinė (2020-01-31 duomenys).

Kas toliau?

  • nustatytos priemonės trūkumams pašalinti;
  • nustatytas trūkumų pašalinimo priemonių techninis pagrįstumas;
  • nustatytas lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai trūkumų pašalinimo priemonėms įgyvendinti;
  • nustatyti trūkumų pašalinimo priemonių prioritetai;
  • įgyvendintos techniškai ir ekonomiškai pagrįstos trūkumų šalinimo priemonės.
2020 vasario 7d.
Maršrutų lentelė neįgaliesiems
Traukinių modelių pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judrumo asmenims