Darbai nestoja: aptarti naujausi kelionių traukiniais pokyčiai

traukinys

Birželio 29 d. LTG grupės bendrovės susitiko su organizacijomis, vienijančiomis individualių poreikių turinčius žmones, taip pat LR Susisiekimo ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovais aptarti projekto „Geležinkelių paslaugų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus“ pažangą.

Tokie susitikimai vyksta kartą per ketvirtį – jie skiriami organizacijų atstovams susipažinti su pasiektais pokyčiais. Per pastarąjį susitikimą aptarti keli svarbiausi antrojo šių metų ketvirčio darbai ir pasiekimai. Trumpai apie juos:

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS

Projektas „Maršruto be kliūčių pritaikymas stoties teritorijoje“

 • Įvykdytos viešojo pirkimo procedūros lauko infrastruktūrai.
 • Vyksta 23 stočių projektavimo ir rangos darbų pasiūlymų rengimas.
 • Vykdomos vidaus infrastruktūros darbų 16-oje stočių keleivinių salių pirkimo procedūros.
 • Ateities darbai – numatoma pasirašyti sutartis dėl 23 stočių rangos darbų ir paskelbti konkretų 19 stočių pirkimą iš DPS.

Projektas „Pėsčiųjų tiltų modernizavimas“

 • Toliau vykdomos devynių pėsčiųjų tiltų (Kena, Naujoji Vilnia, Paneriai, Kybartai, Palemonas, Gaižiūnai, Radviliškis, Šiauliai, Panevėžys) per geležinkelio kelius ekspertizės. Atlikti bandymai konstrukcijų būklei nustatyti.
 • Atliekami papildomi ekspertiniai tyrimai dėl nustatytų defektų Vilniaus pėsčiųjų viaduko techninei būklei.
 • Rengiami rangos darbų pirkimo dokumentai pagal parengtą techninį projektą Kaišiadorių viaduko pritaikymui riboto judumo žmonėms.
 • Ateities darbai – atlikus minėtų devynių pėsčiųjų tiltų ekspertizę planuojama priimti sprendimą dėl tolimesnės viadukų eksploatacijos ir sudaryti remonto darbų planą, taip pat paskelbti viešuosius projektavimo / rangos darbų pirkimus. Planuose – ir Vilniaus pėsčiųjų viaduko projekto pagal ekspertizės išvadas patikslinimas.

Projektas „Stočių informavimo sistema“

 • Įvykdytas viešasis pirkimas 50 stočių informavimo sistemos įsigijimui ir įrengimui – šio projekto metu bus įrengtos priemonės peronuose ir / ar laukiamosiose salėse realaus laiko informacijos pateikimui (vaizdas / garsas).
 • Ateities darbai – iki šių metų pabaigos pasirašyti sutartį su tiekėju, o iki kitų metų vidurio – parengti techninį projektą.

TRAUKINIŲ PRITAIKYMAS

Elektrinių traukinių įsigijimas

Paskelbtas elektrinių traukinių įsigijimo viešasis konkursas, kuriame dalyvauja ir didieji ES traukinių gamintojai. Naujai perkami riedmenys bus ne tik draugiški aplinkai – elektriniai ir elektriniai su baterijomis – bet ir pritaikyti individualių poreikių turintiems keleiviams. Gegužę pirkimų procesas buvo laikinai sustabdytas vienam iš tiekėjų skundžiant kelis techninės specifikacijos punktus ir vertinimo metodikas – tačiau bendrovė „LTG Link“ neabejoja pasirinktomis charakteristikomis, turi jų būtinybę pagrindžiančius argumentus – dėl patogumo, saugumo ir poreikio komfortui: jie pateikti ir teismui, sprendimo tikimasi sulaukti liepą.

Nauja bilietų pardavimo sistema

Pasirašyta sutartis su tiekėju dėl naujos bilietų pardavimo sistemos (BPS), šiuo metu vyksta diegimo darbai. Atsižvelgėme į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) teiktus siūlymus dėl svetainės I etapo pritaikomumo. Naujoji BPS startuoti turėtų spalį.

Kitos iniciatyvos patogesnių kelionių link

 • Birželio 1 d. LTG pasirašė Susisiekimo ministerijos inicijuotą memorandumą dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms. Memorandumo tikslai vykdomi pagal 2019 m. Susisiekimo ministerijos, LTG ir Lietuvos negalios organizacijų forumo pasirašytas bendradarbiavimo gaires.
 • Rengiant stočių ir traukinių ženklinimo standartą, bendradarbiaujama su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.
 • „LTG Link“ Aplinkos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms pristatė paslaugų pritaikomumo individualių poreikių turintiems asmenims gerinimo ir bendradarbiavimo iniciatyvas.
 • Diskutuojant su individualių poreikių turinčiais keleiviais fokusuotose grupinėse diskusijose išgryninti poreikiai ir lūkesčiai kelionėms traukiniais. Tai – kelrodis vykdomiems pokyčiams dėl kelionių komforto, patogumo ir saugumo.

Rašyti komentarą

Jūsų el. paštas nebus rodomas.

Skip to content

Dalintis

Kopijuoti nuorodą

Kopijuoti