„Lietuvos geležinkeliai“ pristatė naujausius tvaraus judrumo iniciatyvų pokyčius

Praėjusią savaitę LTG grupės bendrovės susitiko su individualių poreikių žmones vienijančiomis organizacijomis, LR Susisiekimo ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti naujausi projekto „Geležinkelių paslaugų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus“ rezultatai.

Kartą per ketvirtį vykstančių susitikimų metu buvo pristatoma projekto pažanga, o po to vykstančios diskusijos metu dalinamasi kita suinteresuotoms pusėms aktualia informacija. Trečio ketvirčio susitikimo metu buvo pristatytas projekto progresas. Apie tai išsamiau:

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS

Projektas „Pėsčiųjų tiltų modernizavimas“

 • Atlikta devynių pėsčiųjų tiltų (Kenoje, Naujojoje Vilnioje, Paneriuose, Kybartuose, Palemone, Gaižiūnuose, Radviliškyje, Panevėžyje ir Šiauliuose) per geležinkelio kelius ekspertizė. Šiuo metu vykdomas gautų išvadų ir rekomendacijų tolimesnei eksploatacijai vertinimas.
 • Pagal atliktus papildomus ekspertinius tyrimus pakoreguotas Vilniaus pėsčiųjų viaduko techninis projektas.
 • Vykdomos viešojo pirkimo procedūros Kaišiadorių pėsčiųjų viaduko remonto rangai pagal parengtą techninį projektą.

Projektas  „Maršruto be kliūčių pritaikymas stoties teritorijoje“

 • Įvyko viešojo pirkimo procedūros lauko infrastruktūrai, tačiau gauti pasiūlymai buvo atmesti dėl pernelyg per didelės kainos. Tačiau vienas pasiūlymas Šiaulių stočiai buvo priimtas ir jai pasirašyta rangos darbų sutartis.
 • Priimtas sprendimas atskirti projektavimo paslaugas nuo rangos darbų ir pradėti rengti ne Kultūros Paveldo Tteritorijose esančių16-oje stočių projektai savo jėgomis.
 • Pagal pasirašytas einamojo remonto sutartis formuojamos užduotys vidaus infrastruktūros darbams 14-ose keleivinių stočių laukiamųjų salių.

Projektas „Stočių informavimo sistema“

 • 2021 m. rugsėjo 6 d. po ilgų teisminių procedūrų buvo pasirašyta stočių informavimo sistemos paslaugų teikimo sutartis su paslaugų tiekėju. Ši sutartis bus skirta keleivių informavimo sistemos įsigijimui ir įrengimui 50-yje stočių ir stotelių. Atsižvelgiant į keleivių skaičių stotyse, projekto metu peronuose ir (arba) laukiamosiose salėse bus įrengtos priemonės su realaus laiko informacija (vaizdas ir garsas).

TRAUKINIŲ PRITAIKYMAS

Nauja bilietų pardavimo sistema

 • Naujos bilietų pardavimo sistemos diegimo projektas įsibėgėja: baigtas bilietų pardavimo sistemos projektavimas ir vyksta projekto įgyvendinimo darbai. Jau šių metų IV ketvirtyje planuojama atlikti sistemos testavimo darbus.
 • Toliau vykdomas bilietų pardavimo automatų viešasis pirkimas. Siekiama, kad įdiegus naują sistemą ir bilietų pardavimo automatus visiems keleiviams, įsikaitant ir individualių poreikių turinčius, būtų paprasčiau ir patogiau įsigyti bilietus.
 • Rengiant bilietų pardavimo automatų specifikacijas buvo bendradarbiaujama su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga bei Savarankiško gyvenimo asociacija.

Elektrinių traukinių įsigijimas

 • Vienam iš tiekėjų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, pateikus ieškinį ir apskundus kelis punktus techninėje specifikacijoje bei pasiūlymo vertinimo metodikoje,  iki rugsėjo pabaigos buvo sustabdytas elektrinių traukinių pirkimo procesas. Pirmos instancijos teismui atmetus ieškinį, tiekėjai apskundė teismo sprendimą apeliacine tvarka.  Lietuvos apeliacinis teismas atmetė tiekėjo apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad bendrovės „LTG Link” reikalavimai buvo pagrįsti ir teisėti, todėl visiems keleiviams patogių traukinių įsigijimo procedūros – atnaujintos.

Kitos iniciatyvos patogesnių kelionių link

 • Išplėsta greitinimo programos projekto apimtis: ES finansavimo pagrindimui planuojama įsigyti galimybių studiją kartu su LTG tinklo modeliavimu.
 • Atsižvelgiant į žmonių, turinčių individualius poreikius, pateiktus pasiūlymus, parengtas naujas traukinių ženklinimo standartas.
 • Bendraujama su mobiliųjų keltuvų tiekėju iš Jungtinės Karalystės. Suorganizuotas mobiliojo keltuvo pristatymas į Lietuvą bei testavimas LTG Link riedmenyse. Išbandytas funkcionalumas patekti į PRM nepritaikytą riedmenį su Savarankiško gyvenimo asociacijos nariu.
 • Sukurta ir pristatyta 16 gestų kalbos filmukų su pagrindinėmis frazėmis, pavyzdžiui, Prašau pateikite kelionės bilietą, jeigu reikės mano pagalbos – kreipkitės, atsiprašau, aš jūsų nesuprantu. 
 • Įvyko konsultacijos su ES Komisija dėl Neįgaliųjų prieigos taisyklių. Šiuo metu projektas yra baigiamas derinti su kitomis veiklomis.

Rašyti komentarą

Jūsų el. paštas nebus rodomas.

Skip to content

Dalintis

Kopijuoti nuorodą

Kopijuoti