Geležinkelių paslaugų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus

Apie projektą

Projekto tikslas – iki 2024 m. įgyvendinti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 „Dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų“ reikalavimus bei suformuoti ilgalaikius tikslus ir kryptį dėl geležinkelių paslaugų universalaus pritaikymo keleiviams.

Projekto apimtis:

  • atlikti keleivinių riedmenų ir stočių/stotelių vertinimą siekiant nustatyti esamas prieinamumo kliūtis (INVENTORIZACIJA);
  • atlikti keleivių su individualiais poreikiais apklausą;
  • įdiegti ES reglamento reikalavimus atitinkančią bilietų pardavimo sistemą;
  • parinkti ir pritaikyti priemones, kurios leistų keleiviams su individualiais poreikiais patekti į traukinius;
  • įrengti vietas keleiviniuose traukiniuose;
  • užtikrinti kitas kelionės metu teikiamas paslaugas, apmokyti personalą;
  • įdiegti ES reglamento reikalavimus atitinkančią stočių informavimo sistema;
  • įsigyti ES reglamento reikalavimus atitinkančius naujus keleivinius riedmenis;
  • rekonstruoti Vilniaus ir Kaišiadorių pėsčiųjų viadukus ir koordinuoti kitus infrastruktūros atnaujinimo darbus siekiant užtikrinti, kad būtų numatytos priemonės individualius poreikius turintiems žmonėms.

Projekto įgyvendinimo priežiūra

Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma bendradarbiaujant AB “Lietuvos geležinkelių” grupės, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovų (kas ketvirtį) vykstančių trišalių susitikimų metu.

Projekto komanda

Planuojami renginiai

Ketinimų protokolas numato, kad pasibaigus kiekvienų kalendorinių metų ketvirčiui, pristatyti Šalims Nacionaliniame įgyvendinimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo progresą, o kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje pateikti Vyriausybei informaciją apie jame numatytų priemonių įgyvendinimo einamųjų metų pažangą ir ją paskelbti Šalių internetiniuose puslapiuose.

2020 m.
1) kovo 31 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
2) birželio 30 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
3) rugsėjo 29 d. 13 val. LNF patalpose;
4) lapkričio 24 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2021 m.
1) kovo 30 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
2) birželio 29 d. 13 val. LNF patalpose;
3) rugsėjo 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
4) lapkričio 23 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2022 m.
1) kovo 29 d. 13 val. LNF patalpose;
2) birželio 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
3) rugsėjo 27 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
4) lapkričio 22 d. 13 val. LNF patalpose (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2023 m.
1) kovo 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
2) birželio 27 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
3) rugsėjo 26 d. 13 val. LNF patalpose;
4) lapkričio 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2024 m.
1) kovo 26 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
2) birželio 25 d. 13 val. LNF patalpose;
3) rugsėjo 24 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
4) lapkričio 26 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).