Projekto įgyvendinimo priežiūros susitikimai

Ketinimų protokolas numato, kad pasibaigus kiekvienų kalendorinių metų ketvirčiui, pristatyti Šalims Nacionaliniame įgyvendinimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo progresą, o kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje pateikti Vyriausybei informaciją apie jame numatytų priemonių įgyvendinimo einamųjų metų pažangą ir ją paskelbti Šalių internetiniuose puslapiuose.

2020 m.
1) kovo 31 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
2) birželio 30 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
3) rugsėjo 29 d. 13 val. LNF patalpose;
4) lapkričio 24 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2021 m.
1) kovo 30 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
2) birželio 29 d. 13 val. LNF patalpose;
3) rugsėjo 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
4) lapkričio 23 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2022 m.
1) kovo 29 d. 13 val. LNF patalpose;
2) birželio 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
3) rugsėjo 27 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
4) lapkričio 22 d. 13 val. LNF patalpose (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2023 m.
1) kovo 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
2) birželio 27 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
3) rugsėjo 26 d. 13 val. LNF patalpose;
4) lapkričio 28 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

2024 m.
1) kovo 26 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose;
2) birželio 25 d. 13 val. LNF patalpose;
3) rugsėjo 24 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje;
4) lapkričio 26 d. 13 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose (daroma lapkričio pabaigoje, nes iki gruodžio 1 d. informaciją reikia pateikti LRV).

Skip to content

Dalintis

Kopijuoti nuorodą

Kopijuoti