Tvaraus judumo iniciatyvos: „Lietuvos geležinkeliai“ pristatė paskutinio metų ketvirčio rezultatus

Spalio 24 d. „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės įmonės, individualių poreikių žmones vienijančios organizacijos ir suinteresuotų institucijų atstovai virtualiai susirinko aptarti naujausius tvaraus judumo iniciatyvų rezultatus. Finalinio 2021 m. ketvirtinio susitikimo metu buvo pristatytos projekto „Geležinkelių paslaugų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus“ aktualijos.

Išsamiau apie svarbiausias jų – žemiau.

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS

Projektas  „Maršruto be kliūčių pritaikymas stoties teritorijoje“

 • Pasirašius rangos darbų sutartį, Šiaulių stotyje vykdomi lauko infrastruktūrai skirti projektavimo darbai. Projektavimo darbai taip pat atliekami tiek Kultūros paveldo departamentui (KPD) priklausančiuose 12-oje objektų (Jonavos, Marijampolės, Kybartų, Pilviškių, Kauno, Vilkaviškio, Turmanto, Trakų, Vilniaus, Senųjų Trakų, Rūdiškių, Marcinkonių stotyse), tiek KPD nepriklausančiuose objektuose ( Vilniaus oro uosto, Naujosios Vilnios, Žąslių stotyse).
 • Pagal pasirašytas einamojo remonto sutartis užsakyti vidaus infrastruktūros darbai 14-ose keleivinių stočių. Šiuos darbus planuojama baigti dar 2021 m.
 • Pradėti rengti pagalbos iškvietimo skambučiai keturiose – Klaipėdos, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus – stotyse.

Projektas „Pėsčiųjų tiltų modernizavimas“

 • Kenoje, Naujojoje Vilnioje, Paneriuose, Kybartuose, Palemone, Gaižiūnuose, Radviliškyje, Panevėžyje ir Šiauliuose parengtos devynių pėsčiųjų tiltų per geležinkelio kelius techninės ekspertizės išvados bei įvertinti preliminarūs darbų kiekiai.
 • Atliekamas Vilniaus viaduko patikslinto techninio projekto vertinimas pagal PRM reikalavimus statinio sertifikavimui. Dar 2021 m. pagal gautas pėsčiųjų viadukų ekspertizės išvadas planuojama parengti reikiamų priemonių ir viadukų rekonstrukcijos planus bei priimti sprendimus dėl projekto įgyvendinimo terminų.

Projektas „Stočių informavimo sistema“

 • 2021 m. rugsėjo mėnesį pasirašius stočių informavimo sistemos paslaugų teikimo sutartį, projektuotojas pradėjo esamos infrastruktūros vertinimą pagal PRM reikalavimus. Kartu su vertinimu pradėti rengti projektiniai vaizdo ir garso sprendiniai visose 50-yje numatytų stočių ir stotelių.

TRAUKINIŲ PRITAIKYMAS

Elektrinių traukinių įsigijimas

 • Vykdomas pirmasis viešojo naujų elektrinių traukinių pirkimo etapas – dar šių metų gruodžio pradžioje laukiama pirmųjų tiekėjų traukinių pasiūlymų.
 • Numatoma, kad projekto metu bus įsigyti vieningos platformos elektriniai traukiniai, kurie galės išvystyti iki 160 km/val. greitį, bus draugiški aplinkai ir individualių poreikių žmonėms. Tolimesnės kelionės bus vykdomos elektriniais 200-220 sėdimųjų vietų turinčiais traukiniais, o trumpesnėse arba neelektrifikuotuose ruožuose vykdomose kelionėse bus naudojami nauji elektriniai 100-120 sėdimųjų vietų turintys traukiniai su baterijomis. Pastarojo tipo traukiniai bus kraunami stotyse, kuriose bus įrengtos specialios įkrovimo stotelės.
 • Įsigyjant naujus traukinius išskirtinis dėmesys bus skiriamas visų keleivių komfortui ir universaliam dizainui:
  • Traukinyje esanti įranga ir elementai bus pritaikyti visiems keleiviams;
  • Bus įrengiami kuo erdvesni ir jaukesni salonai, užtikrinantys saugų, patogų ir laisvą judėjimą visuose traukiniuose;
  • Žmonių su judėjimo negalia vietos bus neatskirtos nuo kitų keleivių. Jos bus išdėstytos patogioje vietoje ir su visa komforto įranga;
  • Žmonėms su judėjimo ar kita negalia bus užtikrinta galimybė keliauti savarankiškai be kitų pagalbos, nebent patys jos paprašys;
  • Vizuali ir garsinė informacija pranešanti informaciją apie kelionės maršrutą, vėlavimą ar nelaimę kelyje bus aiški ir pritaikyta visoms keleivių grupėms.
  • Traukiniai bus suprojektuoti pagal žmonėms su judėjimo negalia TSS nustatytus parametrus. Jie bus taikomi įlipimo-išlipimo įrenginiams, salono planui, praėjimams, pakopoms, rampoms ranktūriams, rankenoms, mygtukams, sėdimosios vietoms, vietų skaičiui, WC patalpai, keleivių informavimo sistemai, garsinei ir vaizdinei informacijai (Brailio raštas, kontrastai, šriftų dydžiai, garsai), apšvietimui ir k.t.
 • Toliau vykdant viešąjį pirkimą bus siekiama įgyvendinti ir papildomus sprendimus, kurie nėra numatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninėse sąveikos specifikacijose. Šiuo klausimu individualių poreikių žmones vienijančios organizacijos yra kviečiamos dalintis papildomais pasiūlymais ir idėjomis iki 2021 m. pabaigos el. paštu kolovskis@ltglink.lt arba telefonu +37061682058.
 • Primenama, kad vienam iš tiekėjų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, pateikus ieškinį ir apskundus kelis punktus techninėje specifikacijoje bei pasiūlymo vertinimo metodikoje, iki rugsėjo pabaigos buvo sustabdytas elektrinių traukinių pirkimo procesas. Pirmos instancijos teismui atmetus ieškinį, tiekėjai apskundė teismo sprendimą apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė tiekėjo apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad bendrovės „LTG Link” reikalavimai buvo pagrįsti ir teisėti, todėl visiems keleiviams patogių traukinių įsigijimo procedūros – atnaujintos. Paminėtina, kad dėl teismo ieškinio traukinių įsigijimo sutarties pasirašymas vėluos 5 mėnesius. Planuojama, kad traukinių įsigijimo sutartis bus pasirašyta 2022 m. III ketvirtį.

Nauja bilietų pardavimo sistema

 • Baigtas naujos bilietų pardavimo sistemos projektavimas: toliau vyksta įgyvendinimo darbai.
 • Parengtos galutinės bilietų pardavimo automatų techninės specifikacijos – šiuo metu vyksta viešasis pirkimas ir atsakinėjama į tiekėjų pateiktas pastabas.
 • Kaip ir planuota, šiuo metu įgyvendinamas naujos bilietų pardavimų sistemos funkcionalumų testavimas. Įdiegus naują sistemą ir bilietų pardavimo automatus visiems keleiviams, įsikaitant ir individualių poreikių turinčius asmenis, įsigyti bilietus bus paprasčiau ir patogiau.

 

Rašyti komentarą

Jūsų el. paštas nebus rodomas.

Skip to content

Dalintis

Kopijuoti nuorodą

Kopijuoti